Tag:

VietGAP

TTCT - Đã có rất nhiều mô hình trồng lúa, cây ăn trái theo tiêu chuẩn xanh và sạch ngay từ đầu vào đến đầu ra, theo sau đó là chăn nuôi. Nhưng do đầu tư kiểu đứt đoạn, thiếu chuẩn bị khâu phân phối, sản phẩm làm ra hoặc không bán được hoặc được đánh đồng với những sản phẩm không sạch khác.