Tag:

Vietnam National University - English Proficiency Test

TTCT - Kể từ khóa học 2013-2017, một chứng chỉ tiếng Anh mang tên VNU-EPT (Vietnam National University - English Proficiency Test) được ĐHQG TP.HCM (VNU) quy định là chuẩn đầu ra cho hệ cao học kể từ khóa 2014 và đại học. Nhưng đây cũng là một chứng chỉ đang gây rất nhiều bức xúc cho cả sinh viên lẫn giảng viên các trường thành viên.