Tag:

Vietnamcovid19.info

TTCT - Một trong những ứng dụng hữu ích của công nghệ hiện đại là các bản đồ tình hình dịch bệnh trực tuyến với thông tin cập nhật theo thời gian thật (live map). TTCT trò chuyện với anh Phong Phạm, đại diện nhóm phát triển vietnamcovid19.info, một live map với nhiều thông tin và tính năng hữu ích.