Tag:

Vinasun

TTCT - Mô hình Grab không phải là kinh tế chia sẻ. Ở đây làm gì có chuyện chia sẻ nguồn lực nhàn rỗi tạm thời không sử dụng hết công suất! Các tài xế phải vay tiền ngân hàng, phải chạy xe suốt từ sáng đến tối mịt để trả nợ chứ đâu phải chỉ chạy khi rảnh rỗi.