Tag:

Virus tràng hoa

TTCT - Một trích đoạn từ tiểu thuyết đang đình đám tại Trung Quốc, của nhà văn Tất Thục Mẫn, người từng ở tuyến đầu chống dịch SARS 17 năm trước.