Tag:

Viruss nCoV

TTCT - Mỗi đại dịch mang tính toàn cầu - tức vượt ra ngoài biên giới quốc gia khởi phát - nào cũng dẫn đến những hệ quả về tâm lý xã hội bên ngoài các tác động về sức khỏe. Dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của coronavirus (2019-nCoV) dĩ nhiên không phải là ngoại lệ.