Tag:

Vô lương tâm

TTCT - “Lương tâm có phải là bẩm sinh?” - câu hỏi trong một đề thi tú tài triết học từ nửa thế kỷ trước vừa được “khai quật” trên mạng, tỏ ra chưa hề cũ. Nếu lương tâm là bẩm sinh, tại sao vẫn có nhiều người có thể tỏ ra vô lương tâm đến thế?