Tag:

Võ Văn Dũng

TTCT - Báo cáo mới nhất về tình hình các đô thị thế giới (State of the World’s cities 2012/2013 - Properity of Cities) của Chương trình Định cư con người Liên Hiệp Quốc (UN-HABITAT) chỉ ra nhiều vấn đề phát triển của các đô thị trên thế giới.