Tag:

Vốn cho nông nghiệp

TTCT - Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), nguồn vốn FDI đầu tư cho nông nghiệp giảm dần từ 8% trong tổng cơ cấu FDI của cả nước năm 2001 xuống chỉ còn 1% năm 2011.