Tag:

Vovan và Lexus - Điện gọi hồn ai.

TTCT - Lang thang ở hội sách quốc tế Matxcơva tháng 9-2017, tôi đến gian hàng của Nhà xuất bản Piter, thấy một đầu sách lạ: Vovan và Lexus - Điện gọi hồn ai. Tựa sách mô phỏng cuốn Chuông gọi hồn ai nổi tiếng của Hemingway khiến người ta đặt câu hỏi đã đành, lại thêm tên hai tác giả cũng không kém “ấn tượng”: bộ đôi “pranker” (những kẻ chơi khăm) Nga nổi tiếng.