Tag:

VỤ ÁN VƯỜN THƯỢNG UYỂN

TTCT- Đi làm đầu tuần, ngồi chưa ấm chỗ thì có tin triệu tập toàn cơ quan, mọi người đoán già đoán non là thủ trưởng sẽ đề cập đến đợt tăng lương sắp tới, hoặc là kế hoạch tổng kết cuối năm, biết đâu có thêm tí xèng cho việc may đồng phục mới.