Tag:

Vũ Ánh Dương

Tôi đang nghe bài hát Vì sao vì sao của Lê Cát Trọng Lý, cầu vai tôi hưởng ứng theo cái tiết điệu tươi tắn làm ra nhiều vui nhiều buồn ấy. Bài hát này một sinh viên gửi cho tôi, đường link YouTube đính vô cái email em xin phép nghỉ học.