Tag:

Walter Mitty

TTCT - ​... Rồi, với cái điệu cười nhạt, phớt qua đang lướt qua môi anh, anh đối diện với đội xử bắn; hiên ngang và bất động, tự hào và ngạo nghễ, Walter Mitty - kẻ bất bại, bí hiểm cho đến tận cùng.