Tag:

While we're young

TTCT - Những chiêm nghiệm về tuổi trẻ luôn là một đề tài không nhỏ. Thứ nhất, cần phải đặt vào một hệ quy chiếu, ở đó có các điểm mốc, có những “người khác” để nhìn vào. Và thứ hai, cách nhìn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm chúng ta đặt sự chất vấn.