Tag:

WileyBlackwell

TTCT - Đã đến lúc thế giới phải quan tâm đến nền kinh tế kiều hối - có lẽ là thông điệp nổi bật nhất trong cuộc hội thảo trực tuyến toàn cầu mới đây về đề tài này do Wiley-Blackwell (*) tổ chức, quy tụ trên 2.600 nhà khoa học từ 146 nước trên thế giới tham gia.