Tag:

WJC 2017

TTCT - Những biến cố dồn dập trong hai tuần đầu tháng 4 diễn ra khắp nơi đúng vào lúc chúng tôi đang có mặt ở Hàn Quốc tham dự Hội nghị các nhà báo thế giới (WJC 2017) để nói về vai trò của truyền thông trong kiến tạo và gìn giữ hòa bình, trong một thế giới đang ngày càng chia rẽ.