Tag:

Yangon

TTCT - Xe máy đã bị cấm ở thành phố lớn nhất Myanmar, Yangon, từ năm 2003. Đó là một đô thị hơn 4 triệu dân, có nhiều điểm tương đồng với các thành phố của Việt Nam: hạ tầng giao thông quá tải, hệ thống vận tải công cộng nghèo nàn và mật độ dân cư đông đúc.