Tag:

YÊN MÃ SƠN

TTCT - Con bé ré lên khi suýt giẫm phải vật đen đen dưới nền gạch. Nó đứng lại xem. Một con chim non nhớt, mới nhô được một ít lông cứng.