Tag:

Yingluck

TTCT- “Mỗi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo những cách rất khác nhau” - câu văn mở đầu tác phẩm Anna Karenina của L. Tolstoy này tỏ ra khá đúng với các gia đình làm chính trị ở những quốc gia châu Á.