Tag:

Zuckerberg mặc đồ chán

TTCT - Hãy làm một thử nghiệm nhỏ: gõ vào phần tìm kiếm hình ảnh của Google tên của Albert Einstein, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg, để ý một chút bạn sẽ thấy một điều đáng kinh ngạc: họ gần như chỉ mặc đúng một kiểu quần áo duy nhất!