Tag:

tài chính công

TTCT - Không thể không quan tâm đến thông tin từ Văn phòng Chính phủ hôm 18-9: Bộ Tài chính được lệnh “xử lý” đề nghị của Vinashin về việc sử dụng 300 triệu USD từ nguồn trái phiếu quốc tế năm 2010 để tập đoàn có nguồn trả nợ cho Ngân hàng Natixis.