Tag:

Tấm lòng

TTCT - Tất cả bắt đầu hôm 18-7 với một cuộc tuần hành lớn do nhóm Thanh niên tự do tổ chức ở Bangkok bất chấp đại dịch COVID-19. Nhóm này đưa ra ba yêu cầu hết sức “cổ điển”: nội các từ chức, giải tán quốc hội và soạn thảo hiến pháp mới. Từ vụ tuần hành đó, hầu như ngày nào cũng có tuần hành tại Thái.

TTCT - “Tôi tin vào việc mình làm và tâm niệm nếu làm được việc gì có ích, dù lớn hay nhỏ, thì cố mà làm” - PGS.TS Nguyễn Thiện Tống nói về những ngày đồng hành của ông với Tuổi Trẻ suốt năm năm qua trong chương trình “Tiếp sức đến trường”.