Tag:

Tay ngang

  • 07/03/2024
  • 1593 từ

Nhiều người trẻ không có bằng đại học nhưng vẫn thành công bước đầu với nghề "tay ngang" nhờ sự đam mê và ham học hỏi từ thực tế.