Tag:

Tây Tạng

TTCT - Dư luận Trung Quốc hiện đang được hướng sang tranh chấp quần đảo không người ở Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Khán giả xem phim võ hiệp và quyền thuật Trung Hoa đều rõ tâm tình này. Từ Lý Tiểu Long đến thầy ông là Diệp Vấn chỉ dành những chiêu độc nhất cho người Nhật, chứ chẳng thấy tỉ thí với võ sư người Ấn bao giờ

TTCN - Tôi và một nhà thơ trẻ xứ Huế đi Tây Tạng từ ngày 17 đến 25-9. Có nhiều cách đến Tây Tạng. Chúng tôi chọn con đường từ Hà Nội đi Nam Ninh (Trung Quốc), từ Nam Ninh bay sang Thành Đô, rồi từ Thành Đô bay lên Lhasa.