Tag:

Tham gia của tư nhân

TTCT - Cuộc thảo luận về sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dịch vụ công đã được xới ra từ lâu, và nóng trở lại với vấn đề tư nhân liệu có thể tham gia đầu tư công trình hạ tầng truyền tải điện. Liệu Chính phủ và các chính quyền địa phương có nên dùng tư nhân để cung cấp dịch vụ công mà không qua đấu thầu?