Tag:

Thạnh Đức-Long An

TTCT - Hơn 2 năm nay, người họa sĩ ấy vẫn tận tụy duy trì lớp học vẽ miễn phí cho những đứa trẻ nghèo khó ở vùng thôn quê, dù anh đang ở nhà thuê và thu nhập từ bán tranh rất bấp bênh…