Tag:

Thẻ bảo hiểm y tế

Bộ Y tế dự kiến từ cuối năm 2015 sẽ đưa thêm hai cấu phần là phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật thủ thuật và lương cán bộ vào viện phí. Điều này đồng nghĩa với việc viện phí sẽ tăng thêm khoảng 30% so với hiện hành. Gần 30 triệu người chưa có thẻ bảo hiểm y tế sẽ đối diện với những gì trong tương lai gần này?