Tag:

Thời khắc giao hòa

TTCT - Murgab không hề có tên trong lịch trình dự kiến của tôi, bởi tôi chưa từng biết tới nơi này. Chỉ là bởi sự tình cờ dẫn lối ghé vào và niềm mến yêu cảnh trí giữ tôi nán lại. Nhưng khoảng thời gian ngắn an yên lang thang con phố biên ải nắng nung, chao nghiêng mưa phủ và gió bụi mịt mù đã thêm vào bộ sưu tập lang thang của tôi một chữ “đầu tiên” quý giá.