Tag:

thực hiện nghĩa vụ quân sự

  • 07/10/2023
  • 1802 từ

TTCT - Hai nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Nga đã có hai cuối tuần nhiều sự kiện, nhưng đối nghịch nhau.