Tag:

thuốc nhái

TTCT - Tình trạng lan tràn các loại thuốc giả và thuốc nhái đang làm đau đầu các cơ quan quản lý sức khỏe. Đó là một sự thật đau lòng, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của nhân dân, kể cả người bệnh lẫn người chưa bị bệnh.