Tag:

Thương mại Trung Hoa

TTCT - Những bất ổn ở Hong Kong, và cả kế hoạch tích hợp vùng Đại Vịnh Thâm - Cảng - Áo (Thâm Quyến, Hương Cảng (Hong Kong), Áo Môn (Macau)) vừa được Trung Quốc tuyên bố, sẽ còn tác động lâu dài tới thành phố kinh tế sôi động này trong tương lai.