Tag:

Tìm kiếm cứu nạn

Lũ lụt miền Trung và liên tục các vụ cứu hộ cứu nạn bi thảm một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự mỏng manh của con người trước thiên tai lẫn nhân tai, về việc tổ chức cứu nạn cần được chuyên nghiệp hóa để giảm thiểu tổn thất. TTCT giới thiệu kinh nghiệm làm việc của một trong những cơ quan cấp cứu chuyên nghiệp và tiên tiến nhất thế giới: Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.