Tag:

tình nguyện

TTCT - “Với chúng tôi, giá trị đích thực của công việc tình nguyện chính là tự tay xây dựng những công trình từ thiện cho người dân” - sinh viên Claire Bregman, chủ tịch Hiệp hội sinh viên ESTACAIDE (Pháp), nói về hoạt động của đoàn mình.