Tag:

Tô Ngọc Vân

TTCT - Bốn tháng sau khi "Tô Ngọc Vân - tấm gương phản chiếu xã hội Việt Nam 1906-1954" hoàn tất, gặp lại tác giả khảo cứu này, ông Phan Cẩm Thượng, vẫn thấy ông than buồn. TTCT mời bạn nghe cuộc trò chuyện giữa nhà văn Nguyễn Văn Thọ với nhà nghiên cứu văn hóa và phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng.