Tag:

Trần Huy Liệu

TTCT- Với tôi, ông gần như không còn là cha, mà là một nhân vật phong phú, đa diện đáng ngắm nghía.