Tag:

TRẦN LÂM TUYỀN

TTCT - Khi đi bộ trong công viên, thông thường bạn sẽ “đi theo luồng”, có nghĩa nếu người đằng trước mình đi theo chiều ngược kim đồng hồ thì ta cũng sẽ đi theo chiều như vậy.