Tag:

trò chuyện

  • 08/05/2024
  • 940 từ

TTCT - Phòng khi ai đó cứ nói mãi những chuyện đâu đâu, còn ta thì muốn bấm nút biến lắm rồi mà cố làm người lịch thiệp thêm chút nữa.