Tag:

Trung Quốc ASEAN

TTCT - Các thông cáo, tuyên bố chung trong hội nghị ASEAN vừa qua cho thấy tinh thần “win-win” (cùng được) đang thay tinh thần “zero-sum” (tổng bằng không, hay có kẻ được ắt phải có người thua) trong bối cảnh một mâu thuẫn không lời giải.