Tag:

TRƯỜNG TRUNG

TTCT - Đó là cái tên mà ngư dân ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà gọi bãi bồi nằm ngay cửa biển Đà Nẵng khi tàu Mỹ vào đây hút cát để xây dựng bến thuyền và tạo thành cái doi cát nằm ngay cửa biển.