Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 30-2020 với câu chuyện: COVID-19 và xét nghiệm đại trà

7/8/2020 6:08 GMT+7