Tag:

tuyển dụng công chức

TTCT - Một mẩu quảng cáo việc làm ở Ấn Độ cho những vị trí khiêm tốn trong văn phòng nhà nước như tạp vụ và bảo vệ đêm đã thu hút 2,3 triệu ứng viên, bao gồm cả những người có bằng cấp cao.