Tag:

Vũ Kim Hạnh

TTCT - Hơn bao giờ hết, doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ bên ngoài. Sau cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ, thông điệp hành động được DN đón nhận ra sao?