Tag:

vụ thảm án Bình Phước

Vụ thảm án ở Bình Phước tạo ra “lượng thông tin khổng lồ nhiễu loạn“. Các từ khóa liên quan đến vụ án này được truy xuất hàng trăm ngàn lần chấn động mạng.