Tag:

Xe lửa

  • TTCT
  • 10/06/2012
  • 25 từ

TTCT - Một số xe lửa ở Ba Lan đã được vẽ hình ảnh của những sân vận động tổ chức các trận đấu Euro 2012 bên ngoài toa tàu.