Tag:

Xôi lạc

  • LANKA
  • 16/07/2015
  • 828 từ

Bạn ở khách sạn cách nhà tôi vài trăm mét. Câu tiếng Việt vừa đến đã thuộc là “Xôi lạc, bánh khúc đây”.