Tag:

xung đột sắc tộc

TTCT - Những gì đang xảy ra ở bang Rakhine là di sản chưa trút khỏi được của cả lịch sử ngàn năm lẫn nửa thế kỷ dưới chế độ quân sự ở Myanmar, đồng thời cho thấy “một con én không làm nên mùa xuân”.

TTCT - Xung đột sắc tộc diễn ra âm ỉ trong lòng nước Mỹ nhiều thập kỷ qua, nay trở lại với những cuộc biểu tình căng thẳng rộng khắp, và vô số diễn giải mới về nguyên nhân.