Tag:

Yevgheni Grishkovets

TTCT - Thức uống quốc hồn quốc túy của người Nga đã bị hiểu sai ra sao? Tập tiểu luận “Vodka còn hơn thế nữa” (Водка как нечто большее) của Yevgheni Grishkovets tường tận giải thích chuyện này trong sự giễu nhại hài hước đậm chất Nga. Nhưng hơn thế, đó cũng là lời giới thiệu tâm tính Nga thể hiện qua việc chưng cất, uống vodka và việc sử dụng đúng thức uống được xem như một thực tiễn Nga nói riêng và văn hóa Nga nói chung. TTCT trích giới thiệu với độc giả trong hai kỳ.