Tag:

400 triệu đồng

  • 04/12/2023
  • 1876 từ

TTCT - Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?