HỒ QUỐC TUẤN

Tác giả

Tổng số bài viết : 18 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - "Cậu có biết SVB là cái quái quỷ gì không?" Đó là nội dung một người bạn của tôi ở Úc gửi tin nhắn qua Whatsapp cho một nhóm chat bạn học cũ, đa số là dân làm trong ngành kinh tế - tài chính, vào tối Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 ở Anh.