Tag:

ai cũng có tiền

TTCT - Ai cũng có tiền để đủ sống - đó là mơ mộng hão huyền của các triết gia rảnh rỗi hay thật sự là con đường dẫn đến công bằng xã hội?